Ochrana osobních údajů

Seriózní vyřizování objednávek a případně i reklamací našich zákazníků je pro nás nejvyšší prioritou. Stejně velký důraz je kladen i na ochranu Vašich osobních dat.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Jsme registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.