Teploměry

Teploměr je zařízení sloužící k měření teploty plynů (např. vzduchu), kapalin (např. vody), povrchu pevných látek atd. Obor zabývající se měřením teploty se nazývá termometrie.

Kalibrace měřící techniky

Potřebujete kalibrační list k výrobku?

Zajistíme kalibraci měřidel