Větroměry

Anemometr nebo-li větroměr je přístroj pro měření rychlosti proudění anebo rychlosti a směru proudění. V meteorologii se používají anemometry k měření rychlosti větru anebo rychlosti a směru větru. Rychlost větru se standardně měří v 10 metrech nad zemí.

Kalibrace měřící techniky

Potřebujete kalibrační list k výrobku?

Zajistíme kalibraci měřidel